ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง
เลือกภาษา

สายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จะได้รับมอบเครื่องบิน Sukhoi Superjet 100 ลำแรก

[www.flightglobal.com : 11 มกราคม 2556]

เครื่องบิน Sukhoi Superjet 100 ลำแรกของสายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ ได้รับการทำสีภายนอกตามรูปแบบของสายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้วที่โรงงานในเมือง Ulyanovsk ประเทศรัสเซีย

เครื่องบินลำนี้มีหมายเลขทะเบียน 95026 เป็นเครื่องบินแบบ Sukhoi Superjet 100 ลำแรกในจำนวนทั้งหมด 3 ลำที่จะส่งมอบให้กับสายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ เครื่องบินนี้มีขนาด 93 ที่นั่ง

สายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จะได้รับมอบเครื่องบินลำนี้ในต้นปีนี้ ทางบริษัท Sukhoi กล่าวอีกว่า ทางสายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ อาจจะสามารถสั่งซื้อเครื่องบิน Sukhoi Superjet 100 ที่ใช้เครื่องยนต์ PowerJet SaM146 เพิ่มเติมได้อีก 6 ลำ

ทางกรมการบินพลเรือนลาวได้ออกใบรับรองเฉพาะแบบเครื่องบินนี้แล้ว

บริษัท Sukhoi กล่าวว่าทางสายการบินลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จะใช้เครื่องบินนี้บินในประเทศและบินระหว่างประเทศ อาทิเส้นทางไป กรุงเทพฯ  โฮจิมิน และสิงค์โปร์

 

About น.อ.สุพิส สว่างศรี

น.อ.สุพิส สว่างศรี has written 107 post in this blog.

น.อ. สุพิส สว่างศรีเป็นผู้ก่อตั้ง Aeroblog ของกรมช่างอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับกรมช่างอากาศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในด้านการบิน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมการบินให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ น.อ. สุพิส สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอากาศยาน จาก Universitaet der Bundeswehr เมืองมินิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารและเครื่องบินพาณิชย์ ปัจจุบัน น.อ. สุพิส ดำรงตำแหน่ง นายทหารประจำ กรมช่างอากาศ ช่วยราชการ ฝ่ายอำนวยการ กรมช่างอากาศ

Related posts:

Share

Hits for this post: 3131

Leave a Reply

WP SlimStat

Featuring Recent Posts Wordpress Widget development by YD