ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข

นพ.วิชนาท สีบุญเรือง (แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี)

          ชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน รวมถึงการเรียน และการพัก ผ่อนหย่อนใจในโลกไซเบอร์ด้วย หากแต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดปัญหาในร่างกายเราต่อมา เช่น ภาวะปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เอ็นอักเสบ หรือ วุ้นในตาเสื่อม เป็นต้น
           ในที่นี้จะเสนอแนวทางการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์อย่างไร จึงจะถูกสุขลักษณะ แนวทางสำหรับจัดสภาพงานในการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1. แนวทางจัดสภาพงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงานควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรือยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะๆ ไม่ควรนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินไป (อาจพักทุก 2 ชั่วโมง)
- ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสายตาก่อนทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และตรวจวัดสายตาซ้ำเป็นระยะๆ
- ผู้ปฏิบัติงานที่แพ้แสงสว่าง ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนปฏิบัติงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
- หากปวดกล้ามเนื้อหรือเอ็นเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์
          2. แนวทางการจัดสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- จอจัดแสงที่จอแสดงภาพ (Monitor) อย่างเหมาะสม คือ ไม่ควรมีแสงกระพริบ หรือวูบวาบ และมีความสว่าง หรือความเข้มข้นของแสงที่เหมาะสม และการปรับ Contrast ไม่ควรมากจนปวดตา หรือทำให้ตาล้า กล่าวคือ ควรปรับให้เหมาะสม ไม่สว่าง หรือมืดเกินไป
- ตัวอักษรภาพ หรือลายเส้น ควรมีความคมชัดที่พอเหมาะ ในกรณีที่อุปกรณ์เสีย ต้องรีบแก้ไขทันที ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษร หรือลายเส้นที่เป็นสีแดง ม่วง หรือน้ำเงิน
- จอแสดงภาพต้องสามารถปรับมุมก้มเงย หรือเอียงได้
- แป้นพิมพ์ (Keyboard) ต้องสามารถปรับระดับสูงต่ำ เพื่อให้เหมาะสมกับการวางมือของผู้ใช้แต่ละคน
3. แนวทางการจัดสภาพงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
- ระดับความเข้มของแสงสว่าง สำหรับงานสื่อสารข้อมูลควรอยู่ในระหว่าง 300-500 ลักซ์ ส่วนสำหรับงานป้อนข้อมูลควรอยู่ในช่วงระหว่าง 500-700 ลักซ์
- การจัดวางตำแหน่ง Work Station ควรมีระยะทางที่เหมาะสม และแสงสว่างกระจายอย่างทั่วถึงตามที่แนะนำไปตามแต่ลักษณะงาน
- ระยะจากสายตามายังจอคอมพิวเตอร์ ควรมีมุมก้มประมาณ 20 องศา ระยะห่าง 18-22 นิ้ว
- การวางตำแหน่งมือที่แป้นพิมพ์ ข้อศอกควรตั้งฉากกับลำตัว (ประมาณ 90-120 องศา) เพื่อลดแรงยกที่หัวไหล่
- การจับ Mouse ไม่ควรให้ข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่บิด
- เอียงออกทางด้านนอกลำตัว ควรจับในท่าที่ข้อมือเอียง หรือบิดน้อยที่สุด
- สะโพกทำมุมประมาณ 95-110 องศา กับลำตัว ซึ่งเป็นมุมที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยเกร็งตัว
- หัวเข่าควรทำมุม 90 องศากับขา และมีที่รอง เท้า
- เก้าอี้ ควรสามารถปรับระดับสูงต่ำ ตามสรีระของผู้ใช้งานได้ และต้องมีพนักพิงที่ปรับระดับได้ และที่พักแขน ส่วนเบาะรองนั่ง ควรมีลักษณะโค้งลาดลง ไม่เป็นสันคม และไม่กดที่ใต้ตำแหน่งของเข่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเส้นเลือดพาดผ่านอยู่ และถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Design)
- ควรจัดแท่นวางเอกสารตรงหน้าผู้ปฏิบัติงานเพื่อเลี่ยงการเอี้ยวคอ หรือตัว และการวางเอกสารควรอยู่ในระยะมือเอื้อมถึง ไม่ต้องเอื้อมไปไกลมากเกินไป
4. แนวทางการจัดสภาพงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาในการทำงาน
- ทุกการทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง ควรมีการหยุดพัก ประมาณ 10 นาที
ฉะนั้นจะเห็นได้ชัดๆ ก็คือ เมื่อเกิดความห่วงใยแล้ว เจ้าตัวจะไม่กลัวปัญหา มีใจสู้ที่จะคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างสุขุม ไม่ซึมเศร้าหรือเครียดจนทำให้สุขภาพกายและใจ เหมือนเช่นความวิตกกังวล
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/38413