สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสาขาการจราจร

ยานพาหนะนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่เกือบทุกวันที่คนเราต้องใช้ยานพาหนะ เพื่อปฎิบัติภาระกิจของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป แต่การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนนั้น  ทุกคนต้องใช้หลักการและปฎิบัติแบบเดียวกัน ซึ่งการดังกล่าวก็คือ กฎจราจร นั่นเอง
หากบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม ย่อมเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  ดังนั้นนิรภัยภาคพื้น ชอ.บนอ. ขอนำเสนอสาเหตุของอุบัติเหตุสาขาการจราจร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ  จะได้หลีกเลี่ยงหรือไม่ปฎิบัติตามสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 2. ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
 3. แซงรถอย่างผิดกฎหมาย
 4. ขับรถไม่เปิดไฟส่องสว่างตามกำหนด
 5. ไม่ให้สัญญาณก่อนจอด ชะรอ หรือเลี้ยว
 6. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร
 7. ไม่ขับรถในช่องทางซ้ายสุด
 8. ขับรถไม่ชำนาญ
 9. อุปกรณ์ชำรุด
 10. เมาสุรา
 11. หลับใน
 12. เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น ยาบ้า
 13. ตามรถคันหน้าระยะกระชั้นชิด

จากสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมา หากท่านปฎิบัติตามเพียงสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งท่านอาจไม่มีโอกาสได้ขับขี่ยานพาหนะอีกต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นิรภัยภาคพื้น ชอ.บนอ.