กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ

 

ภารกิจ มีหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบปรับ บริภัณฑ์อากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้นระดับโรงงาน รวมทั้งการผลิตก๊าซ มีผู้อำนวยการกองซ่อมบริภัณฑ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ที่ตั้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ มีอาคารหลัก ๕ อาคาร อาคารย่อย ๓ อาคาร มีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการประมาณ ๕๐๐ คน
   
   
การจัดหน่วย


กลับหน้าแรก... | เข้าสู่เว็บไซต์กองซ่อมบริภัณฑ์ ชอ.